Energo
Energo
Ekono70
Econo 70
Geneo
Geneo
Cava
cava
Brillant
Brillant
Brillant80
Brillant 80
Home

Zamów wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

ENERGETIC Nowy model okna


Okno ENERGETIC to:

 • nowy model okna 
 • system 6-komorowy o du?ej g??boko?ci zabudowy – 86 mm, wykonane z profili Rehau
 • wysoki po?ysk profili charakterystyczny dla systemów Rehau
 • w?ska optyka systemu (z?o?enie 115 mm) – du?a powierzchnia szyby, co zapewnia lepszy parametr Uw i wi?cej ?wiat?a w pomieszczeniu z zachowaniem prawid?owej statyki konstrukcji
 • przegroda KVS z dodatkow? uszczelk? pod szyb? w skrzydle – eliminuj?ca mostek termiczny i redukuj?ca straty energii
 • prawid?owy i sprawny odp?yw wody, dzi?ki identycznemu wr?bowi w ramie i skrzydle
 • nowej generacji uszczelki (Geneo):
- zapewniaj?ce wysoki komfort obs?ugi, dzi?ki zmniejszeniu oporu w klamce przy otwieraniu lub zamykaniu okna
fabrycznie koekstrudowane z profilem bez formowania charakterystycznej wyp?ywki w naro?u – estetyka wykonania
 • szara uszczelka w standardzie w bia?ych oknach – harmonia koloru
 • max. grubo?? pakietu szybowego – 53 mm
 • szklenie szyb? dwukomorow? z ramk? Super Spacer Ug=0,5 o szeroko?ci 44 mm z zastosowaniem listwy przyszybowej 14,5 mm – zachowanie oryginalnego wygl?du okna od wewn?trz.

Copyright by Dakorena 2015